Nederlands

Jupiter 250
2675 LW Honselersdijk
Nederland

Privacy

Wij conformeren ons aan de Wet Persoonsregistratie. Wij behandelen de door u verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid.
De benodigde persoonsgegevens in het sollicitatieformulier worden uitsluitend gebruikt om met u in contact te kunnen komen naar aanleiding van uw contactaanvraag.
Wij geven de door u verstrekte persoonsgegevens niet door aan andere partijen, tenzij u hier nadrukkelijk toestemming voor hebt gegeven. De door u aan ons op deze wijze beschikbaar gestelde informatie wordt door ons alleen in overeenstemming met de wet gebruikt en geschiedt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze.
                                                                 
Ik ben akkoord dat mijn gegevens worden opgeslagen in de sollicitantendatabase. Deze gegevens zullen wij maximaal 1 jaar bewaren, hierna zullen wij u opnieuw om toestemming vragen. U kunt te allen tijde uw gegevens laten wijzigen dan wel laten verwijderen. Daarvoor kunt u gebruik maken van het contactformulier. Indien wij uw kandidatuur afwijzen, u niet uitnodigen voor een sollicitatiegesprek of u niet aannemen, dan worden uw gegevens automatisch na 4 weken verwijderd. Uw gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld, tenzij anders aangegeven en uitsluitend gebruikt t.b.v. uw sollicitatie. Gegevens in de database worden geanonimiseerd gebruikt voor statistische doeleinden. Uw gegevens worden op beveiligde servers in Nederland opgeslagen